Sunday, March 04, 2007

Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen

In de (Nederlandse) Staatscourant verscheen op 15 januari 2007 de niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen.
Deze lijst wordt 2 keer per jaar gepubliceerd in de Staatscourant.
http://www.szw.nl of
http://arbo.nl/topics/subject/bedrijfsgezondheidszorg/beroepsziekten1.stm
onder Giftige stoffen

Twice a year, a non-limitative list of toxic agents for human reproduction is published in the Dutch Staatscourant. Last version was published on the 15th of January, 2007.

No comments: